3
από Παπαδοπούλου-Συμεωνίδου Παρυσσάτις
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Εισήγηση συνεδρίου
4
από Παπαδοπούλου-Συμεωνίδου Παρυσσάτις
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Βιβλίο
6
από Παπαδοπούλου-Συμεωνίδου Παρυσσάτις
Στοιχεία έκδοσης: 1976

Διδακτορική Διατριβή