7
από Παπαδόπουλος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Διπλωματική Εργασία
8
από Παπαδόπουλος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Εισήγηση ημερίδας
9
από Παπαδόπουλος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2004

Εισήγηση σεμιναρίου
12
από Παπαδόπουλος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Εισήγηση σεμιναρίου
15
17

Εισήγηση συνεδρίου