6
από Παπαδόπουλος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Διπλωματική Εργασία
7
από Παπαδόπουλος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Εισήγηση ημερίδας
8
από Παπαδόπουλος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2004

Εισήγηση σεμιναρίου
13
από Παπαδόπουλος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Εισήγηση σεμιναρίου
15
18

Εισήγηση συνεδρίου