1
από Schiffler Reinhard, Παπαδόπουλος Γεώργιος
Στοιχεία έκδοσης: 2008
Τα περιεχόμενα του διημέρου
Τα περιεχόμενα της παρουσίασης

Εισήγηση ημερίδας
15
από Παπαδόπουλος Γεώργιος
Στοιχεία έκδοσης: 1995
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
20
από Παπαδόπουλος Σ., Παπαδόπουλος Γεώργιος
Στοιχεία έκδοσης: 1994
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου