2
από Παπαδόπουλος Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Εισήγηση ημερίδας
3

Διπλωματική Εργασία
7
από Μαρκάτος Ν., Παπαδόπουλος Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
8
από Κεφάλας Θ., Παπαδόπουλος Δ., Παπουτσόγλου Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Διπλωματική Εργασία
9
από Παπαδόπουλος Δ., Τζέρπου Β.
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Διπλωματική Εργασία
10
από Παπαδόπουλος Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Διπλωματική Εργασία
13
Άλλοι συγγραφείς: '; ...Παπαδόπουλος Δ....

Βιβλίο