2
από Παπαδόπουλος Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Οπτικός δίσκος
3
από Παπαδόπουλος Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Εισήγηση συνεδρίου
6
από Παπαδόπουλος Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Βιβλίο
10
από Παπαδόπουλος Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Εισήγηση σεμιναρίου
15
από Παπαδόπουλος Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1996
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Εισήγηση σεμιναρίου
16
από Παπαδόπουλος Μ., Παπαθανασίου Σοφία
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Εισήγηση συνεδρίου
17
από Παπαδιάς Β., Παπαδόπουλος Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Εισήγηση ημερίδας
18
από Παπαδόπουλος Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1995
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Εισήγηση σεμιναρίου
20
από Παπαδόπουλος Μ., Πεπόνης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού