11
από Τσοχατζίδης Ν., Παπαδόπουλος Χ., Νικολάου Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
15

Εισήγηση συνεδρίου
16
από Παπαδόπουλος Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Διπλωματική Εργασία
18
από Παπαδόπουλος Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1984

Διπλωματική Εργασία
19
Άλλοι συγγραφείς: '; ...Παπαδόπουλος Χ....

Διπλωματική Εργασία