12
από Τσοχατζίδης Ν., Παπαδόπουλος Χ., Νικολάου Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
16

Εισήγηση συνεδρίου
17
από Παπαδόπουλος Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Διπλωματική Εργασία
19
από Παπαδόπουλος Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1984

Διπλωματική Εργασία
20
Άλλοι συγγραφείς: '; ...Παπαδόπουλος Χ....

Διπλωματική Εργασία