1
Αρχιτέκτονας: Παπακωνσταντίνου Εμμανουήλ
Διεύθυνση: Πειραιάς, Περιοχή Αγίου Βασιλείου, (Πειραιάς)

Κτίριο
2
Αρχιτέκτονας: Παπακωνσταντίνου Εμμανουήλ
Διεύθυνση: Πειραιάς, Νοταρά-Καραολή και Δημητρίου Φίλωνος, (Πειραιάς)

Κτίριο
3
Αρχιτέκτονας: Παπακωνσταντίνου Εμμανουήλ
Διεύθυνση: Πειραιάς, Πλατεία Δηλιγιάννη, (Πειραιάς)

Κτίριο
4
Αρχιτέκτονες: Ζίζηλας Γεώργιος, Παπακωνσταντίνου Εμμανουήλ
Διεύθυνση: Πειραιάς, Περιοχή Ευαγγελιστρίας, (Πειραιάς)

Κτίριο