1

Εισήγηση συνεδρίου
2
από Παπαμαντέλλος Δ., Νικολόπουλος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Βιβλίο
5
από Παπαμαντέλλος Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Βιβλίο
6
από Παπαμαντέλλος Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1984

Βιβλίο
9
από Παπαμαντέλλος Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1983

Βιβλίο
17