6
από Παπαντώνης Δημήτριος
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Βιβλίο
7

Βιβλίο
9
από Παπαντώνης Δημήτριος
Στοιχεία έκδοσης: 1996
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
12
από Παπαντώνης Δημήτριος
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Βιβλίο
13
από Παπαντώνης Δημήτριος
Στοιχεία έκδοσης: 1994

Βιβλίο
17
από Παναγιωτόπουλος Μ., Παπαντώνης Δημήτριος
Στοιχεία έκδοσης: 1988
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου