4
από Παπαντώνης Δημήτριος
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Εισήγηση συνεδρίου
5
από Παπαντώνης Δημήτριος
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Βιβλίο
6

Βιβλίο
8
από Παπαντώνης Δημήτριος
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Εισήγηση συνεδρίου
9

Εισήγηση συνεδρίου
10

Εισήγηση συνεδρίου
11
από Παπαντώνης Δημήτριος
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Βιβλίο
12
από Παπαντώνης Δημήτριος
Στοιχεία έκδοσης: 1994

Βιβλίο
14

Εισήγηση συνεδρίου
15
από Παπαντώνης Δημήτριος
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Εισήγηση συνεδρίου
16
από Παναγιωτόπουλος Μ., Παπαντώνης Δημήτριος
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Εισήγηση συνεδρίου
17
από Παπαντώνης Δημήτριος, Αθανασιάδης Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Εισήγηση συνεδρίου