1

Εισήγηση συμποσίου
2
από Παπασπύρου Σπυρίδων Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 2011
Το πλήρες κείμενο

Βιβλίο
4
από Παπασπύρου Σπυρίδων Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Βιβλίο
10
από Παπασπύρου Σπυρίδων Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1992
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
11
από Παπασπύρου Σπυρίδων Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1992
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
13
από Παπασπύρου Σπυρίδων Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1986
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
15
από Παπασπύρου Σπυρίδων Ν., Κολλιός Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1985
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
18
από Παπασπύρου Σπυρίδων Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1978
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
19
από Παπασπύρου Σπυρίδων Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1978
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
20
από Παπασπύρου Σπυρίδων Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1978
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση σεμιναρίου