2

Εισήγηση συνεδρίου
5
από Παπαϊωάννου Α., Χαραλαμπάκης Νίκος
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Βιβλίο
6

Εισήγηση συνεδρίου
7
από Κριτσωτάκη Μ., Παπαϊωάννου Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1994

Διπλωματική Εργασία
8
από Παπαϊωάννου Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1993

Βιβλίο
10
12
από Παπαϊωάννου Α., Χαραλαμπάκης Νίκος
Στοιχεία έκδοσης: 1991

Βιβλίο
14
από Παπαϊωάννου Α., Χαραλαμπάκης Νίκος
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Βιβλίο
15
από Παπαϊωάννου Α., Χαραλαμπάκης Νίκος
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Βιβλίο
16
από Παπαϊωάννου Α., Χαραλαμπάκης Νίκος
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Βιβλίο