1
από Ανδρεάδης Π., Παπαϊωάννου Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2004

Βιβλίο
3
από Παπαδόπουλος Πανίκος, Παπαϊωάννου Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Διπλωματική Εργασία
10
από Παπαϊωάννου Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Φυλλάδιο
12
από ΣΕΛΛΟΥΝΤΟΣ Β., Παπαϊωάννου Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Βιβλίο
13
από Παπαϊωάννου Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1986

Βιβλίο
14
από Παπαϊωάννου Γ., Πατεράκης Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1980

Βιβλίο
15
από Παπαϊωάννου Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1976

Διδακτορική Διατριβή
16
από Δοξιάδης Κωνσταντίνος Α., Παπαϊωάννου Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1974

Βιβλίο
17
από Παπαϊωάννου Γ.Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1930

Βιβλίο