1
από Παπαϊωάννου Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 2018

Βιβλίο
2
από Παπαϊωάννου Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 2017

Φυλλάδιο
3
από Παπαϊωάννου Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 2017

Φυλλάδιο
5
από Παπαϊωάννου Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 2005
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο
Περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
7
από Αρβανίτης Κ., Κυριαννάκης Ε., Παπαϊωάννου Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Βιβλίο
8
από Παπαϊωάννου Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Διπλωματική Εργασία
9

Βιβλίο
13
από Παπαϊωάννου Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1993

Φυλλάδιο
15
από Λέγκας Ν., Παπαϊωάννου Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Μελέτη
16

Βιβλίο
17
από Λεοντόπουλος Α.Λ., Παπαϊωάννου Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1984

Βιβλίο