1
από Παπαϊωάννου Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 2019

Βιβλίο
2
από Παπαϊωάννου Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 2018

Βιβλίο
3
από Παπαϊωάννου Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 2017

Φυλλάδιο
4
από Παπαϊωάννου Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 2017

Φυλλάδιο
7
από Παπαϊωάννου Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 2005
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο
Περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
8
από Αρβανίτης Κ., Κυριαννάκης Ε., Παπαϊωάννου Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Βιβλίο
9
από Παπαϊωάννου Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Διπλωματική Εργασία
10

Βιβλίο
14
από Παπαϊωάννου Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1993

Φυλλάδιο
17

Βιβλίο
18
από Λεοντόπουλος Α.Λ., Παπαϊωάννου Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1984

Βιβλίο