2
από Παπαϊωάννου Κ. Κ., Φούντη Μαρία
Στοιχεία έκδοσης: 2008

Εισήγηση συνεδρίου
4
από Παπαϊωάννου Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Βιβλίο
5
από Παπαϊωάννου Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Βιβλίο
9
από Παπαϊωάννου Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 2003
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
10
από Παπαϊωάννου Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Εισήγηση ημερίδας
11
από Παπαϊωάννου Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 2002
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
14
από Παπαϊωάννου Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1998

Βιβλίο
15
από Παπαϊωάννου Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
16
από Παπαϊωάννου Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Εισήγηση ημερίδας
17
από Παπαϊωάννου Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1995
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
18
από Παπαϊωάννου Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1993

Εισήγηση σεμιναρίου
19
από Παπαϊωάννου Κ., Θωμόπουλος Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1992
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
20
από Παπαϊωάννου Κ., Θωμόπουλος Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1992
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού