1
από Παπουτσής Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Βιβλίο
2
από Παπουτσής Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Διπλωματική Εργασία
3
από Παπουτσής Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1993

Βιβλίο
4
από Παπουτσής Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Βιβλίο
5

Βιβλίο