1
από Γκάτζαλη Φ., Παππάς Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Διπλωματική Εργασία
2
από Παππάς Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Βιβλίο
3
από Μπόρντμαν Τ.
Στοιχεία έκδοσης: 1980
Άλλοι συγγραφείς: '; ...Παππάς Α....

Βιβλίο
4
από Παππάς Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1972
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Εισήγηση σεμιναρίου
5
από Παππάς Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1972
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Εισήγηση σεμιναρίου
8
από Παππάς Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1953

Βιβλίο
9
από Παππάς Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1937

Βιβλίο