1
από Παππάς Γιάννης
Στοιχεία έκδοσης: 2016
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του διημέρου

Εισήγηση ημερίδας
2
από Παπαλάσκαρης Αντώνης, Παππάς Γιάννης
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Διπλωματική Εργασία
3
από Παππάς Γιάννης
Στοιχεία έκδοσης: 1957

Άρθρο περιοδικού