3
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
4
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
5

Εισήγηση συνεδρίου
10
από Παρισάκης Γ., Κασελούρη Β., Τσίμας Σ., Φτίκος Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1991

Βιβλίο
11
από Παρισάκης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1991

Βιβλίο
12
από Παρισάκης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Βιβλίο
15
από Παρισάκης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Βιβλίο
16
από Παρισάκης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1984

Βιβλίο
17
από Παρισάκης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1981

Βιβλίο
18
από Παρισάκης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1981

Βιβλίο
19
από Παρισάκης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1981

Βιβλίο