2
από Πασπαλάς Κωνσταντίνος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2016

Βιβλίο
5
από Πασπαλάς Κωνσταντίνος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2009

Βιβλίο
6
από Πασπαλάς Κωνσταντίνος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2009

Βιβλίο
7
από Πασπαλάς Κωνσταντίνος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2007

Βιβλίο
8
από Πασπαλάς Κωνσταντίνος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2007

Βιβλίο
10
από Πασπαλάς Κωνσταντίνος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2004

Εισήγηση σεμιναρίου
11
από Πασπαλάς Κωνσταντίνος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Βιβλίο
12
από Πασπαλάς Κωνσταντίνος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Βιβλίο
13
από Πασπαλάς Κωνσταντίνος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Βιβλίο
14
από Πασπαλάς Κωνσταντίνος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Εισήγηση ημερίδας
15
από Πασπαλάς Κωνσταντίνος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Εισήγηση σεμιναρίου
17
Στοιχεία έκδοσης: 1996
Άλλοι συγγραφείς: '; ...Πασπαλάς Κωνσταντίνος Γ....

Βιβλίο
19
από Πασπαλάς Κωνσταντίνος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Σεμινάριο
20
από Πασπαλάς Κωνσταντίνος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Εισήγηση σεμιναρίου