1
από Κανλής Σ., Φραντζής Σ., Πατεράκης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Εισήγηση ημερίδας
2
από Κανλής Σ., Πατεράκης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1999
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
3
από Πατεράκης Α., Κανλής Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1999
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
4

Βιβλίο