1
από Πατιάς Πέτρος
Στοιχεία έκδοσης: 2004

Εισήγηση σεμιναρίου
3

Βιβλίο
4
από Πατιάς Πέτρος, Καρράς Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Βιβλίο
5
8

Βιβλίο
9

Βιβλίο
10
από Πατιάς Πέτρος
Στοιχεία έκδοσης: 1991

Βιβλίο