1
Στοιχεία έκδοσης: 2015
...Περιβάλλον, ανακύκλωση και νέες επιχειρηματικές ιδέες και καλές πρακτικές - Απολογισμός Πράξης...
Το υλικό της ημερίδας

Ημερίδα
2
από Αγγελακόπουλος Χαράλαμπος
Στοιχεία έκδοσης: 2015
...Περιβάλλον, ανακύκλωση και νέες επιχειρηματικές ιδέες και καλές πρακτικές - Απολογισμός Πράξης...
Το υλικό της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
3
από Κόκκαλης Αθανάσιος
Στοιχεία έκδοσης: 2015
...Περιβάλλον, ανακύκλωση και νέες επιχειρηματικές ιδέες και καλές πρακτικές - Απολογισμός Πράξης...
Το υλικό της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
4
από Ντόντος Παναγιώτης
Στοιχεία έκδοσης: 2015
...Περιβάλλον, ανακύκλωση και νέες επιχειρηματικές ιδέες και καλές πρακτικές - Απολογισμός Πράξης...
Το υλικό της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
5
από Παπαπολυμέρου Γεώργιος
Στοιχεία έκδοσης: 2015
...Περιβάλλον, ανακύκλωση και νέες επιχειρηματικές ιδέες και καλές πρακτικές - Απολογισμός Πράξης...
Το υλικό της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
6
από Γιακουβής Χρήστος
Στοιχεία έκδοσης: 2015
...Περιβάλλον, ανακύκλωση και νέες επιχειρηματικές ιδέες και καλές πρακτικές - Απολογισμός Πράξης...
Το υλικό της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
7
από Πετρωτός Κων/νος
Στοιχεία έκδοσης: 2015
...Περιβάλλον, ανακύκλωση και νέες επιχειρηματικές ιδέες και καλές πρακτικές - Απολογισμός Πράξης...
Το υλικό της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας