Περιφέρεια Κρήτης

thumb|150px|Παλαιότερο λογότυπο της Περιφέρειας Κρήτης

Η Περιφέρεια Κρήτης είναι μία από τις 13 περιφέρειες της Ελλάδας. Περιλαμβάνει κυρίως τη νήσο Κρήτη, αλλά και μικρότερα νησιά όπως τη Γαύδο, τη Γαυδοπούλα, τη Δία, τη Χρυσή, το Κουφονήσι και τις νήσους Διονυσάδες. Παρέχεται από τη Wikipedia
2
Στοιχεία έκδοσης: 2012
...Περιφέρεια Κρήτης...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Ημερίδα
3
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...Περιφέρεια Κρήτης Ενεργειακό Κέντρο...

Βιβλίο
5
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...Περιφέρεια Κρήτης...

Οπτικός δίσκος
6
από Δετοράκης Θ.
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...Περιφέρεια Κρήτης...

Βιβλίο
7
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...Περιφέρεια Κρήτης Ενεργειακό Κέντρο...

Οπτικός δίσκος
8
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...Περιφέρεια Κρήτης...

Βιβλίο
9
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...Περιφέρεια Κρήτης...

Συνέδριο
10
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...Περιφέρεια Κρήτης...

Βιβλίο
11
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...Περιφέρεια Κρήτης Τμήμα Διαχείρισης Υδατικών Πόρων...

Μελέτη
12
Στοιχεία έκδοσης: 2002
...Περιφέρεια Κρήτης - Τμήμα Εγγειων Βελτιώσεων...

Βιβλίο
13
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...Περιφέρεια Κρήτης - Τμήμα Εγγειων Βελτιώσεων...

Βιβλίο
14
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...Περιφέρεια Κρήτης - Τμήμα Εγγειων Βελτιώσεων...

Βιβλίο
15
από Παυλάκης Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...Περιφέρεια Κρήτης...

Μελέτη
16
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...Περιφέρεια Κρήτης...

Βιβλίο
17
από Παπαμαστοράκης Δ., Κριτσωτάκης Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...Περιφέρεια Κρήτης...

Βιβλίο
18
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...Περιφέρεια Κρήτης...

Βιβλίο
19
Στοιχεία έκδοσης: 1998
...Περιφέρεια Κρήτης...

Συνέδριο
20
Στοιχεία έκδοσης: 1998
...Περιφέρεια Κρήτης...

Ημερίδα