1
Στοιχεία έκδοσης: 1990
...Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας...

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 1988
...Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας...

Φυλλάδιο
3
Στοιχεία έκδοσης: 1988
...Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας...

Φυλλάδιο