1
από Περράκης Μάνος
Στοιχεία έκδοσης: 1991
Θέματα: '; ...Περράκης Μάνος...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της διάλεξης

Διάλεξη
2
Αρχιτέκτονας: Περράκης Μάνος
Διεύθυνση: Αθήνα, Φρυνίχου 14

Κτίριο
3
Αρχιτέκτονας: Περράκης Μάνος
Διεύθυνση: Αθήνα, Αγίου Κωνσταντίνου και Μενάνδρου

Κτίριο