2
από Περσίδης Σωτήριος Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1976

Βιβλίο
3
από Περσίδης Σωτήριος Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1973
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
4
από Περσίδης Σωτήριος Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1972
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού