1
από Πεσμαζόγλου Ιωάννης
Στοιχεία έκδοσης: 1978
Το πλήρες κείμενο (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)

Άρθρο περιοδικού
2
από Πεσμαζόγλου Ιωάννης
Στοιχεία έκδοσης: 1978
Το πλήρες κείμενο (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)

Εισήγηση ημερίδας
3
από Πεσμαζόγλου Ιωάννης
Στοιχεία έκδοσης: 1977
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
4
από Πεσμαζόγλου Ιωάννης
Στοιχεία έκδοσης: 1977
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
5
από Πεσμαζόγλου Ιωάννης
Στοιχεία έκδοσης: 1977
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
6
από Πεσμαζόγλου Ιωάννης
Στοιχεία έκδοσης: 1977
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
8
από Πεσμαζόγλου Ιωάννης Στεφάνου.
Στοιχεία έκδοσης: 1962

Βιβλίο
9
από Πεσμαζόγλου Ιωάννης Στεφάνου.
Στοιχεία έκδοσης: 1958

Βιβλίο