8
από Πετράκος Γιώργος
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Φυλλάδιο
9
από Πετράκος Γιώργος
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Φυλλάδιο
10
από Πετράκος Γιώργος, Τσιάπα Μαρία
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Φυλλάδιο
11
από Πετράκος Γιώργος
Στοιχεία έκδοσης: 1998

Βιβλίο
12
από Πετράκος Γιώργος, Σαράτσης Γιάννης
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Βιβλίο
13
από Πετράκος Γιώργος, Σπανός Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Φυλλάδιο
14
από Πετράκος Γιώργος
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Βιβλίο
15
από Πετράκος Γιώργος
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Φυλλάδιο
16
από Πετράκος Γιώργος, Μαρδάκης Πρό.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Φυλλάδιο
17
από Πετράκος Γιώργος
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Φυλλάδιο
18
από Πετράκος Γιώργος
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Φυλλάδιο
19
από Πετράκος Γιώργος, Ζήκος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Φυλλάδιο