5
από Πετρακάκης Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
9
από Κελέσης Α., Τζουμάκα Π., Πετρακάκης Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Βιβλίο
17
από Πετρακάκης Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Βιβλίο