1
από Πικούλης Στέλιος
Στοιχεία έκδοσης: 1978

Φυλλάδιο
2
από Πικούλης Στέλιος
Στοιχεία έκδοσης: 1978
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
3
από Πικούλης Στέλιος
Στοιχεία έκδοσης: 1974

Φυλλάδιο
5
από Πικούλης Στέλιος
Στοιχεία έκδοσης: 1973

Φυλλάδιο