1
από Πικούλης Στυλιανός Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1978
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
6
από Πικούλης Στυλιανός Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1974
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
7
από Πικούλης Στυλιανός Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1973
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
10
Στοιχεία έκδοσης: 1972
Άλλοι συγγραφείς: '; ...Πικούλης Στυλιανός Δ....
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
11
από Πικούλης Στυλιανός Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1972
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
14
από Πικούλης Στυλιανός Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1969
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
16
από Garein M., Truffert L.
Στοιχεία έκδοσης: 1968
Άλλοι συγγραφείς: '; ...Πικούλης Στυλιανός Δ....
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
17
από Πικούλης Στυλιανός Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1967

Βιβλίο
18
από Πικούλης Στυλιανός Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1966
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού