10
από Τάσιος Θεοδόσιος Π., Πλάκας Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1993
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
14
από Πλάκας Α., Τρέζος Κωνσταντίνος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1986
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Εισήγηση σεμιναρίου
15
από Πλάκας Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1985
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
17
από Πλάκας Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1984

Βιβλίο
18
από Πενέλης Γεώργιος Γ., Πλάκας Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1981
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου