5
από Τάσιος Θεοδόσιος Π., Πλαϊνης Παναγιώτης
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Βιβλίο
8
από Πλαϊνης Παναγιώτης
Στοιχεία έκδοσης: 1991
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του διημέρου

Εισήγηση ημερίδας
10
από Πλαϊνης Παναγιώτης
Στοιχεία έκδοσης: 1991

Εισήγηση σεμιναρίου
11
από Πλαϊνης Παναγιώτης
Στοιχεία έκδοσης: 1991

Εισήγηση σεμιναρίου
14
από Πλαϊνης Παναγιώτης
Στοιχεία έκδοσης: 1990
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Εισήγηση σεμιναρίου