2
...Πολυτεχνείο Δρέσδης Δρέσδη Γερμανία...

Μηχανικός