1
από Μυρίλος Θεόδωρος
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...Πολυτεχνείο Κρήτης - Τμ. Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τομέας...

Διπλωματική Εργασία
2
από Μαρκόπουλος Σπύρος
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...Πολυτεχνείο Κρήτης - Τμ. Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών...

Διπλωματική Εργασία
3
από Βλάσση Βασιλική
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...Πολυτεχνείο Κρήτης - Τμ. Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών...

Διπλωματική Εργασία
4
από Παπαλέξης Ευάγγελος
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...Πολυτεχνείο Κρήτης - Τμ. Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών...

Διπλωματική Εργασία
5
από Σκουλάκης Ιωάννης
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...Πολυτεχνείο Κρήτης - Τμ. Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών...

Διπλωματική Εργασία
6
από Σιναπίδης Ευάγγελος
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...Πολυτεχνείο Κρήτης - Τμ. Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών...

Διπλωματική Εργασία
7
από Χατζημαρκάκης Διονύσης
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...Πολυτεχνείο Κρήτης - Τμ. Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών...

Διπλωματική Εργασία
8
από Δεσάρτη Αθηνά
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...Πολυτεχνείο Κρήτης - Τμ. Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Εργ...

Διπλωματική Εργασία
9
από Τζανουδάκης Θεόδωρος
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...Πολυτεχνείο Κρήτης - Τμ. Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών...

Διπλωματική Εργασία
10
από Βλάσσης Γεώργιος
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...Πολυτεχνείο Κρήτης - Τμ. Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών...

Διπλωματική Εργασία
11
από Στρεβινάς Δημήτριος
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...Πολυτεχνείο Κρήτης - Τμ. Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών...

Διπλωματική Εργασία
12
από Πληγορόπουλος Γεώργιος
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...Πολυτεχνείο Κρήτης - Τμ. Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών...

Διπλωματική Εργασία
13
από Αναστασοπούλου Αντιγόνη
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...Πολυτεχνείο Κρήτης - Τμ. Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών...

Διπλωματική Εργασία
14
από Παρθενίδης Ευάγγελος, Σάββας Σταύρος
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...Πολυτεχνείο Κρήτης - Τμ. Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών...

Διπλωματική Εργασία
15
από Ψωρομήτας Χρήστος
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...Πολυτεχνείο Κρήτης - Τμ. Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τομέας...

Διπλωματική Εργασία
16
από Φουντά Σταυρούλα
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...Πολυτεχνείο Κρήτης - Τμ. Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών...

Διπλωματική Εργασία
17
από Μαλακωνάκης Παύλος
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...Πολυτεχνείο Κρήτης - Τμ. Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών...

Διπλωματική Εργασία
18
από Αντιφάκος Σταύρος
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...Πολυτεχνείο Κρήτης - Τμ. Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών...

Διπλωματική Εργασία
19
από Μήτσιος Ιωάννης
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...Πολυτεχνείο Κρήτης - Τμ. Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών...

Διπλωματική Εργασία
20
από Μαρκάκη Ανθή
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...Πολυτεχνείο Κρήτης - Τμ. Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών...

Διπλωματική Εργασία