1
από Δαβράδου Αγάπη
Στοιχεία έκδοσης: 2018
...Πολυτεχνείο Κρήτης - Τμ. Μηχανικων Παραγωγής & Διοίκησης...
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Διπλωματική Εργασία
2
από Μαστοράκη Χριστίνα
Στοιχεία έκδοσης: 2016
...Πολυτεχνείο Κρήτης - Τμ. Μηχανικων Παραγωγής & Διοίκησης...

Διπλωματική Εργασία
3
από Μαμάτας Δημήτρης
Στοιχεία έκδοσης: 2016
...Πολυτεχνείο Κρήτης - Τμ. Μηχανικων Παραγωγής & Διοίκησης...

Διπλωματική Εργασία
4
από Μελάς Μάρκος
Στοιχεία έκδοσης: 2016
...Πολυτεχνείο Κρήτης - Τμ. Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης - Τομέας Οργάνωσης και Διοίκησης...

Διπλωματική Εργασία
5
από Βεργιανάκης Κωνσταντίνος
Στοιχεία έκδοσης: 2015
...Πολυτεχνείο Κρήτης - Τμ. Μηχανικων Παραγωγής & Διοίκησης...

Διπλωματική Εργασία
6
από Ρόκας Αναστάσιος
Στοιχεία έκδοσης: 2015
...Πολυτεχνείο Κρήτης - Τμ. Μηχανικων Παραγωγής & Διοίκησης...

Διπλωματική Εργασία
7
από Τσεκούρας Αριστοτέλης
Στοιχεία έκδοσης: 2015
...Πολυτεχνείο Κρήτης - Τμ. Μηχανικων Παραγωγής & Διοίκησης...

Διπλωματική Εργασία
8
Στοιχεία έκδοσης: 2014
...Πολυτεχνείο Κρήτης - Τμ. Μηχανικων Παραγωγής & Διοίκησης...

Συνέδριο
9
από Ζαπάντη Αναστασία Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 2014
...Πολυτεχνείο Κρήτης - Τμ. Μηχανικων Παραγωγής & Διοίκησης...

Διπλωματική Εργασία
10
από Πορφύρη Καλλιρρόη
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...Πολυτεχνείο Κρήτης - Τμ. Μηχανικων Παραγωγής & Διοίκησης...

Διπλωματική Εργασία
11
από Παναγιώτου Γεώργιος
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...Πολυτεχνείο Κρήτης - Τμ. Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Έργ. Διοικητικών Συστημάτων...

Διπλωματική Εργασία
12
από Μουτσιούλης Κωνσταντινος
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...Πολυτεχνείο Κρήτης - Τμ. Μηχανικων Παραγωγής & Διοίκησης...

Διπλωματική Εργασία
13
από Κούνουπα Χρυσούλα
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...Πολυτεχνείο Κρήτης - Τμ. Μηχανικων Παραγωγής & Διοίκησης...

Διπλωματική Εργασία
14
από Συντζανάκης Αντώνιος
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...Πολυτεχνείο Κρήτης - Τμ. Μηχανικων Παραγωγής & Διοίκησης...

Διπλωματική Εργασία
15
από Παπαστεφάνου Ευάγγελος
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...Πολυτεχνείο Κρήτης - Τμ. Μηχανικων Παραγωγής & Διοίκησης...

Διπλωματική Εργασία
16
από Γαβριήλογλου Ευστάθιος
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...Πολυτεχνείο Κρήτης - Τμ. Μηχανικων Παραγωγής & Διοίκησης...

Διπλωματική Εργασία
17
από Λυσίκατος Παναγιώτης
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...Πολυτεχνείο Κρήτης - Τμ. Μηχανικων Παραγωγής & Διοίκησης...

Διπλωματική Εργασία
18
από Σοφουλάκης Παναγιώτης
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...Πολυτεχνείο Κρήτης - Τμ. Μηχανικων Παραγωγής & Διοίκησης...

Διπλωματική Εργασία
19
από Γρηγοριάδου Ξανθίππη
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...Πολυτεχνείο Κρήτης - Τμ. Μηχανικων Παραγωγής & Διοίκησης...

Διπλωματική Εργασία
20
από Μαύρος Παναγιώτης
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...Πολυτεχνείο Κρήτης - Τμ. Μηχανικων Παραγωγής & Διοίκησης...

Διπλωματική Εργασία