1
Αρχιτέκτονας Μηχανικός
...Πολυτεχνείο Μονάχου Μόναχο Γερμανία...

Μηχανικός
2
Χημικός Μηχανικός
...Πολυτεχνείο Μονάχου Μόναχο Γερμανία...

Μηχανικός