1
Αρχιτέκτονας: Πορφύριος Δημήτρης
Διεύθυνση: Φιλοθέη

Κτίριο
2
Αρχιτέκτονας: Πορφύριος Δημήτρης
Διεύθυνση: Πεντέλη

Κτίριο