8
από Πούλιος Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Εισήγηση ημερίδας
9
από Πούλιος Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1998

Εισήγηση ημερίδας
10
από Πούλιος Ι., Τσαχπίνης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1996
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
11
από Πούλιος Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1996
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
13
από Πούλιος Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
15
από Πούλιος Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1993
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
17
από Πούλιος Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1992
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού