7
από Πούλιος Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Εισήγηση ημερίδας
8
από Πούλιος Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1998

Εισήγηση ημερίδας
9
από Πούλιος Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1996
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
10
από Πούλιος Ι., Τσαχπίνης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Εισήγηση συνεδρίου
13
από Πούλιος Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
15
από Πούλιος Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1993
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
18
από Πούλιος Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1992
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
20
από Πούλιος Ι., Παπαδόπουλος Ν., Φαρμάκης Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Εισήγηση συνεδρίου