2
από Πρασιανάκης Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Βιβλίο
4
από Πρασιανάκης Ι., Κουρκουλής Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Βιβλίο
5
από Πρασιανάκης Ι., Κουρκουλής Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Βιβλίο
6
από Πρασιανάκης Ι., Κουρκουλής Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1998

Βιβλίο
8
από Πρασιανάκης Ι., Κουρκουλής Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1993

Βιβλίο
10
από Πρασιανάκης Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Βιβλίο
11
από Πρασιανάκης Ι., Κωνσταντέλλος Β., Μηλιός Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Βιβλίο
12
από Θεοχάρης Περικλής Σ., Πρασιανάκης Ι. Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1974
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού