3
από Ρήγας Δημήτριος.
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Βιβλίο
4
από Ρήγας Δημήτριος., Τζιόλας Δημήτριος.
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Βιβλίο
5
από Ρήγας Δημήτριος
Στοιχεία έκδοσης: 1971

Διδακτορική Διατριβή
6

Βιβλίο