2
από Ρήγας Φ.
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Βιβλίο
6
από Ρήγας Φ.
Στοιχεία έκδοσης: 2004

Βιβλίο
10
από Κωνσταντινίδου Μ., Ρήγας Φ., Centola P., Reggio G.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
11
από Ρήγας Φ., Ζαχαρόπουλος Αγγελος, Μαυρίδου Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
16
από Ρήγας Φ.
Στοιχεία έκδοσης: 1991

Βιβλίο
18
από Ρήγας Φ.
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Βιβλίο
20
από Ρήγας Φ.
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Βιβλίο