1
από Ρακόπουλος Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1991

Βιβλίο
2
από Ρακόπουλος Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Βιβλίο
3
από Ρακόπουλος Κ., Βαζαίος Ε., Γαβριήλ Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Εισήγηση συνεδρίου
4
από Βαζαίος Ε., Ρακόπουλος Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Εισήγηση συνεδρίου
5
από Ρακόπουλος Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Βιβλίο
15

Βιβλίο