1
από Ρηγόπουλος Ρ.
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Εισήγηση συνεδρίου
2
από Ρηγόπουλος Ρ.
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Εισήγηση ημερίδας
3
από Ρηγόπουλος Ρ.
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Εισήγηση συνεδρίου
4

Εισήγηση συνεδρίου
5

Εισήγηση συνεδρίου
6
από Ρηγόπουλος Ρ.
Στοιχεία έκδοσης: 1983

Εισήγηση συνεδρίου