3
από Ρογκάν Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Βιβλίο
4
από Ρογκάν Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Βιβλίο
5
από Ρογκάν Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Εισήγηση ημερίδας
8
από Ρογκάν Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1990
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Εισήγηση σεμιναρίου
9
από Ρογκάν Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1986
Το πλήρες κείμενο - Μέρος Α'
Το πλήρες κείμενο - Μέρος Β'

Εισήγηση σεμιναρίου
10
από Ρογκάν Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1986
Το πλήρες κείμενo - Μέρος Α'
Το πλήρες κείμενο - Μέρος Β'

Εισήγηση σεμιναρίου
13
από Ρογκάν Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1978
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
14
από Ρογκάν Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1978
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
15
από Ρογκάν Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1977

Βιβλίο
16
από Μαρκόπουλος Δ., Ρογκάν Α. Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1973
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
17
από Ρογκάν Α. Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1969
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού