4
από Ρουσόπουλος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1980
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
5
από Ρουσόπουλος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1980
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
8
από Ρουσόπουλος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1977

Διάλεξη
12
από Ρουσόπουλος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1969
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Βιβλίο
13
από Ρουσόπουλος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1967
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Βιβλίο
14
από Ρουσόπουλος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1966

Βιβλίο
15
από Ρουσόπουλος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1966

Βιβλίο
16
από Ρουσόπουλος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1966

Βιβλίο
17
από Ρουσόπουλος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1965

Βιβλίο
18
από Ρουσόπουλος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1965

Βιβλίο
19
από Ρουσόπουλος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1964

Βιβλίο