2
από Ρόβλιας Ντίνος Χρ.
Στοιχεία έκδοσης: 2010

Βιβλίο
4
από Ρόβλιας Ντίνος Χρ.
Στοιχεία έκδοσης: 1999
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
5
από Ρόβλιας Ντίνος Χρ., Μεντή Φιλιώ
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Βιβλίο
6
από Ρόβλιας Ντίνος Χρ., Βομβορής Ε.Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Βιβλίο
7
από Ρόβλιας Ντίνος Χρ., Μεντή Φιλιώ, Καράβη Εφη
Στοιχεία έκδοσης: 1991

Βιβλίο
8
από Ρόβλιας Ντίνος Χρ.
Στοιχεία έκδοσης: 1991

Βιβλίο
9
από Ρόβλιας Ντίνος Χρ.
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Βιβλίο