1
από Τσατσάνης Νικ.
Στοιχεία έκδοσης: 2002
...ΣΕΛΕΤΕ Τμ.Ηλεκτρονικών...

Πτυχιακή Εργασία
2
από Συλλιγαρδάκης Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 2002
...ΣΕΛΕΤΕ Τμ.Ηλεκτρονικών...

Πτυχιακή Εργασία
3
από Χριστόπουλος Βασίλειος
Στοιχεία έκδοσης: 2002
...ΣΕΛΕΤΕ Τμ.Ηλεκτρονικών...

Πτυχιακή Εργασία
4
από Βελώνης Π., Δάλλας Θ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...ΑΣΕΤΕΜ - ΣΕΛΕΤΕ - Τμ. Ηλεκτρονικών...

Πτυχιακή Εργασία
5
από Στυλιανός Τ.
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...ΑΣΕΤΕΜ - ΣΕΛΕΤΕ - Τμ. Ηλεκτρονικών...

Πτυχιακή Εργασία
6
από Μαλτέζος Ιωάννης
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...ΑΣΕΤΕΜ - ΣΕΛΕΤΕ - Τμ. Ηλεκτρονικών...

Διπλωματική Εργασία
7
από Μοσχούδης Αγγ.
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...ΑΣΕΤΕΜ - ΣΕΛΕΤΕ - Τμ. Ηλεκτρονικών...

Πτυχιακή Εργασία
8
από Ανδρόνικος Δ., Βαλμάς Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
...ΑΣΕΤΕΜ - ΣΕΛΕΤΕ - Τμ. Ηλεκτρονικών...

Πτυχιακή Εργασία
9
από Αναστασόπουλος Δ., Βλαχοκυριακού Φ.
Στοιχεία έκδοσης: 1992
...ΑΣΕΤΕΜ - ΣΕΛΕΤΕ - Τμ. Ηλεκτρονικών....

Διπλωματική Εργασία
10
από Βουτσάς Α., Βασσάλος Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1991
...ΣΕΛΕΤΕ Τμ.Ηλεκτρονικών...

Διπλωματική Εργασία
11
από Βούλγαρης Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1991
...ΑΣΕΤΕΜ - ΣΕΛΕΤΕ - Τμ. Ηλεκτρονικών...

Διπλωματική Εργασία
12
...ΑΣΕΤΕΜ - ΣΕΛΕΤΕ - Τμ. Ηλεκτρονικών...

Πτυχιακή Εργασία