1
από Λεωνιδοπούλου-Στυλιανού Ρέα
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Βιβλίο
2
από Didier-Werke A., Λεωνιδοπούλου-Στυλιανού Ρέα
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Βιβλίο
3
από Λεωνιδοπούλου-Στυλιανού Ρέα
Στοιχεία έκδοσης: 1984

Βιβλίο
4
από Λεωνιδοπούλου-Στυλιανού Ρέα
Στοιχεία έκδοσης: 1982

Διδακτορική Διατριβή
5
από Λεωνιδοπούλου-Στυλιανού Ρέα
Στοιχεία έκδοσης: 1979

Φυλλάδιο
6
από Λεωνιδοπούλου-Στυλιανού Ρέα
Στοιχεία έκδοσης: 1975
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού