1
Αρχιτέκτονες: Gropius Walter, Σακελλάριος Περικλής
Διεύθυνση: Αθήνα, Βασ. Σοφίας 91

Κτίριο
2
Αρχιτέκτονες: Βουρέκας Εμμανουήλ, Σακελλάριος Περικλής, Γρηγοριάδης Βασίλης
Διεύθυνση: Αθήνα, Ακαδημίας και Ομήρου 28

Κτίριο
3
4
Αρχιτέκτονας: Σακελλάριος Περικλής
Διεύθυνση: Καβούρι

Κτίριο
5
Αρχιτέκτονας: Σακελλάριος Περικλής
Διεύθυνση: Παλαιό Ψυχικό

Κτίριο
6
Αρχιτέκτονας: Σακελλάριος Περικλής
Διεύθυνση: Βάρη

Κτίριο
7
Αρχιτέκτονας: Σακελλάριος Περικλής
Διεύθυνση: Παλλήνη

Κτίριο
8
Αρχιτέκτονας: Σακελλάριος Περικλής
Διεύθυνση: Κηφισιά

Κτίριο
9
Αρχιτέκτονας: Σακελλάριος Περικλής
Διεύθυνση: Παλαιό Ψυχικό, (Αθήνα)

Κτίριο
10
Αρχιτέκτονες: Ζουμπουλίδης Νικόλαος, Σακελλάριος Περικλής
Διεύθυνση: Εκάλη, Πεντέλης

Κτίριο
11
Αρχιτέκτονας: Σακελλάριος Περικλής

Κτίριο